Výpočet platební a obchodní bilance
Výsledky hledání

Platební bilance - Makroekonomie - Seminárky.miras.cz

Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodní obchod.
www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-07-platebni-bilance.php

18. lekce - Platební bilance

Jedná se tedy o platby získané za dovoz a vývoz zboží (nerostné suroviny, potraviny, stroje, hračky...). Této bilanci říkáme obchodní bilance. Na svědomí jí mají ...
www.euroekonom.cz/ekonomie-clanky.php?type=lekce18

Saldo obchodní bilance – Wikipedie

Saldo obchodní bilance je rozdíl mezi exportem a importem. ... [skrýt]. 1 Dělení; 2 Výpočet salda; 3 Obchodní bilance v ČR; 4 Související články; 5 Externí odkazy ...
cs.wikipedia.org/wiki/Saldo_obchodn%C3%AD_bilance

Důležité ekonomické ukazatele

Tempo ekonomického růstu – vzorec výpočtu ... Míra nezaměstnanosti – vzorec výpočtu. N. n = ------- x ... Obchodní a platební bilance, vnější zadluženost země.
dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=fxurogiu

Platební bilance – Wikipedie

Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery ...
cs.wikipedia.org/wiki/Platebn%C3%AD_bilance

Otevřená Ekonomika - Ekonomie - Podrobné vysvětlení látky online

obchodní bilance (= čistý vývoz, rozdíl mezi exportem a importem zboží) ... v sobě jednostranné převody kapitálového charakteru, jako např. platby ... chyby a opomenutí (připouští možné zmýlení z důvodu výpočtů); změna devizových rezerv.
www.ucitelka.info/ekonomie/otevrena-ekonomika

Diplomová práce - Čermák

Tato část platební bilance se nazývá obchodní bilance. Jsou v ní zobrazeny .... Je nejběžnějším indexem používaným pro výpočet reálného kurzu. Je tomu tak.
ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/631

Hlavní měnové a fiskální ukazatele ČR | BusinessInfo.cz

30. květen 2011 ... Mezi různými metodami používanými pro výpočet REER je nejrozšířenější ... Platební bilance systematickým způsobem zachycuje ekonomické ... Údaje obchodní bilance jsou vykázány v metodice celní statistiky platné od 1.
www.businessinfo.cz/cs/clanky/hlavni-menove-a-fiskalni-ukazatele-cr-3113.html

platební bilance

Česká národní banka / Zpráva o vývoji platební bilance ČR za rok 2009. ObSaH ..... POROVNÁNÍ mETODIKY VÝPOČTU OBCHODNÍ BILANCE. DLE ČSÚ A ...
www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/2009/pb_2009.pdf

Zahraniční obchod - ČR 2014, Dovoz v mil. Kč

Zahraniční obchod - vývoj zahraničního obchodu v ČR., Dovoz v mil. Kč. ... 07.10.2014 ČR - bilance zahraničního obchodu v srpnu s přebytkem 1,5 mld. Kč.
www.kurzy.cz/makroekonomika/zahranicni-obchod/