Soupis provedených prací ke stažení
Výsledky hledání

Soubory ke stažení pro dodavatele - Outulný a.s.

Soupis provedených prací a dodávek(formát XLS) Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací a dodávek, pokud jeho obsah ...
www.outulny.cz/soubory-ke-stazeni-pro-dodavatele

Formuláře | Unistav a.s.

Soupis provedených prací, dodávek a služeb (ve formátu PDF nebo XLS) Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací, dodávek ...
www.unistav.cz/pro-dodavatele.htm

Zde

(formulář Timesheet je k dispozici ke stažení na stránkách Správce. Pro slovenské ... Zde se uplatňují dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti. - Dohody .... protokol, obsahující soupis provedených prací a počet odpracovaných.
www.regionbilekarpaty.cz/download/priloha_c7_dokladovani_150512.pdf

Smlouva o dílo - stavba, stavební práce - vzor ke stažení zdarma

26. březen 2011 ... dle soupisu provedených prací a dodávek oceněných položkově. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, ...
www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obchodni-pravo-vzory/smlouva-o-dilo-stavba-stavebni-prace-vzor-ke-stazeni-zdarma-online

Doložení realizace podporovaných opatření – pokyny pro žadatele

Tento formulář je možné stáhnout na webových stránkách programu nebo obdržet na ... Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list), ...
www.nzu2013.cz/dolozeni-realizace-podporovanych-opatreni-pokyny-pro-zadatele/

Rozpočty.NET - ke stažení

o-01, položkový soupis prací, dodávek a služeb pro Výběrové řízení + vv + popis ... o-10, zjišťovací protokol o provedených pracích dle stavebních dílů - všechny ...
www.rozpocty.net/downloads.html

|RTS, a. s. - produkt RTS Stavitel+ nová verze pro rok 2013|

»Výběr položek z rozpočtu do soupisu provedených prací; »Možnost tvorby procentuálního a zbytkového odpisu; »Okamžitá informace o čerpání položek
www.rts.cz/stavitel.html

Pokyny pro příjemce podpory

záložka Národní programy – Dokumenty ke stažení – Přílohy III. ..... Soupis provedených prací (pokud není přímo součástí faktury) bude k faktuře přiložen.
www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/37/11386-pokyny_pro_prijemce_np_final_odkazy_na_predpisy_klim_24_11_10.pdf

Nová zelená úsporám | ISOVER

... není právní nárok. Výzva se směrnicemi a přílohami ke stažení .... Soupis provedených prací - k jednotlivým fakturám nebo souhrnně. Soupis provedených ...
www.isover.cz/nova-zelena-usporam

SMART plus - Software a data - Pro Rozpočty

Přehled variant a ceník ke stažení (.pdf) ... kteří potřebují evidovat podrobné soupisy provedených prací a projektanty kompletních pozemních a inženýrských ...
www.pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/smart-plus/