Podnikání podle zvláštních předpisů
Výsledky hledání

Podnikání bez živnosti

činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní ...
www.jakpodnikat.cz/osvc-bez-zivnosti.php

Podnikání podle zvláštních předpisů (svobodná povolání)

Číslo, Název předpisu, Účinnost od. 4/1966 Sb. Vládní vyhláška o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů ...
www.zakonyprolidi.cz/obor/1320988

příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů 15.12. - Porad

16. prosinec 2010 ... Kde se dá vyčíst, co všechno spadá do příjmů z jiného podnikání dle zvláštních předpisů? Předem mnohokrát děkuji za odpověď.
www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/182867-prijmy-z-jineho-podnikani-dle-zvlastnich-predpisu

Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené | Účetnictví bez sta

17. srpen 2014 ... 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),; příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů – jedná se například o ...
www.ucetnictvibezstarosti.eu/podnikani-na-materske-a-rodicovske-dovolene/

Podnikatel – Wikipedie

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. ... výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů (tzv. hospodařící rolník) ...
cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel

Příjmy a výdaje z podnikání, paušály - Měšec.cz

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,; příjmy ze živnosti,; příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,; podíly společníků ...
www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/prijmy-a-vydaje-z-podnikani-a-jine-svc/

Obchodní právo

Statut podnikatele dle ObchZ je vymezen pro určité skupiny subjektů : ... c) evidenci činností podle zvláštních předpisů, vedená ústředními orgány státní správy ...
fch.upol.cz/skripta/pmv/VIII.doc

Živnostenský zákon - Část I. - Všeobecná ustanovení

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) - Část I. ... i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,
business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Další informace k plnění některých povinností v souvislosti s podnikáním ... Základní informace o registracích podnikatele podle zvláštních právních předpisů. 5.
www.mpo.cz/dokument78460.html

Obchodní zákoník - Část I. - Obecná ustanovení

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva ... podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních ...
business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx